Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

27.12 2021

3.2.2022

Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklopa

JN17-B/21

Dokumenti izbranega javnega naročila:

27.12 2021

Razpisna dokumentacija

27.12 2021

Predračun

27.12 2021 ESPD