Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

 

14.10.2020

18.11.2020

NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME

JN10-B/20

Dokumenti izbranega javnega naročila:

14.10.2020

Razpisna dokumentacija

14.10.2020

Predračun

14.10.2020 ESPD
3. 11. 2020 Nova priloga