Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

25.5.2020

29.6.2020

Naftni derivati - 95 oktanski neosvinčen bencin in dizelsko gorivo

JN3-B/20

Dokumenti izbranega javnega naročila:

25.5.2020

Razpisna dokumentacija

25.5.2020

Predračun

25.5.2020 ESPD