Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

16.2.2022

23.3.2022

Laboratorijske preiskave in ostale storitve

JN3-S/22

Dokumenti izbranega javnega naročila:

16.2.2022

Dokumentacija