Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

 

13.11.2020

22.12.2020

LABORATORIJSKI MATERIAL, razdeljen v 39 sklopov

JN11-B/20

Dokumenti izbranega javnega naročila:

13.11.2020

Razpisna dokumentacija

13.11.2020

Predračun

13.11.2020 ESPD