Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

24.11.2021

29. 12. 2021

LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov

JN11-B/21

Dokumenti izbranega javnega naročila:

24.11.2021

Razpisna dokumentacija

24.11.2021

Predračun

24.11.2021 ESPD