Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

15. 7. 2021

20. 8. 2021

GOI dela povezana z vzdrževanjem objektov – okoljsko manj obremenjujoča gradnja, razdeljena v 8 sklopov

JN1-G/2021

Dokumenti izbranega javnega naročila:

15.7.2021

Razpisna dokumentacija

15.7.2021

Predračun - 1. in 2. sklop

15.7.2021 ESPD
15.7.2021 popisi-ostali sklopi 3 - 8
15.7.2021 popis 1. sklop
15.7.2021 popis 2. sklop
15.7.2021 informativni ceniki obrtne zbornice