Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

18.2.2022

31.3.2022

Dobava merilnikov za kvantitativno določanje protrombinskega časa (PČ/INR) in merilnikov za kvantitativno določanje glukoze

JN2-B/22

Dokumenti izbranega javnega naročila:

18.2.2022

Dokumentacija

2. 3. 2022

NOVA Priloga 10 Strokovna priporočila (reference)