Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

29.11.2021

10.1.2022

APARATURE ZA ZOBOZDRAVSTVO, razdeljene v 24 sklopov

JN13-B/21

Dokumenti izbranega javnega naročila:

29.11.2021

Razpisna dokumentacija

29.11.2021

Predračun

29.11.2021 ESPD
29.11.2021 Posebna priloga
17.12.2021 NOVI OBRAZEC PREDRAČUNA
22.12.2021 NOVI PREDRAČUN ZA 23. SKLOP v prilogi