Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

8.10.2021

15. 11. 2021

APARATURE ZA ORL AMBULANTO, razdeljene v 8 sklopov

JN12-B/21

Dokumenti izbranega javnega naročila:

15.11.2021

Razpisna dokumentacija

15.11.2021

Predračun

15.11.2021 Posebna priloga
15.11.2021 ESPD