Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

23.12 2021

28.1.2022

APARATURE ZA FIZIOTERAPIJA, razdeljene v 16 sklopov

JN16-B/21

Dokumenti izbranega javnega naročila:

23.12 2021

Razpisna dokumentacija

23.12 2021

Predračun

23.12 2021 ESPD