Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

1. 4. 2019

8. 5. 2019


Nadgradnja objekta v Vošnjakovi za prostore 
Centra za krepitev zdravja - projekt

JN2-G/19

Dokumenti izbranega javnega naročila:

1. 4. 2019

Razpisna dokumentacija

1. 4. 2019

Predračun

1. 4. 2019 PGD
1. 4. 2019 PZI
1. 4. 2019 ESPD