Datum
objave

Datum
odpiranja

Predmet javnega naročila

Oznaka

 

23.6.2020

20.7.2020

ŽLAHTNE ZLITINE, razdeljene v tri sklope

JN6-B/20

Dokumenti izbranega javnega naročila:

23.6.2020

Razpisna dokumentacija

23.6.2020

Predračun

23.6.2020 ESPD