PROJEKT USMERJENA INTEGRIRANA OSKRBA DOMA - UIOD

PROJEKT SE JE ZAKLJUČIL DNE 30.6.2022

 

je financiran s strani Evropske unije - Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Integrirana oskrba je sklop dobro načrtovanih in organiziranih storitev, ki so usmerjene v potrebe uporabnika z namenom krepiti možnost starejšim, da kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje v domačem okolju, izboljšajo in čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti ter s tem čim večjo sposobnost samooskrbe.

V projektu Usmerjena integrirana oskrba DOMA sodelujejo štirje konzorcijski partnerji:

 • Dom Danice Vogrinec Maribor,
 • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
 • Center za pomoč na domu Maribor,
 • Marko Stamenkovič – lekarna Arnica montana.


Cilj projekta je:

 • vzpostavitev enotne vstopne informacijske točke,
 • testiranje novega ocenjevalnega orodja,
 • razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in vrednotenje novih storitev, vključno s storitvami e-oskrbe,
 • oblikovanje integrirane obravnave posameznika,
 • vzpostavitev informacijske podpore,
 • krepitev znanj s področja paliativne oskrbe.


Namen projekta je:

 •  integracija storitev ter izvajalcev storitev,
 • vzpostavitev povezave med sistemi zdravstva in socialnega varstva,
 • krepitev in razvoj novih preventivnih aktivnosti v skupnosti,
 • graditev modela prenosa kompetenc med različnimi profili,
 • implementacija novih znanj za kompetentno in prožnejšo izvajanje storitev v skupnosti.

 

Ciljne skupine projekta so:

 • izvajalci storitev in programov,
 • osebe, ki potrebujejo integrirane skupnostne storitve in programe in sicer:
 • starejši, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravilih in pri katerih je z uporabo enotnega ocenjevalnega orodja, ki ga določi ministrstvo, ugotovljeno, da so upravičeni do storitev,
 • starejše osebe, ki so skladno z orodjem, ki ga določi ministrstvo, ocenjene kot krhke,
 • starejše osebe, ki so upravičene do paliativne oskrbe,
 • strokovni delavci in sodelavci pri prijavitelju in konzorcijskih partnerjih in druga zainteresirana strokovna javnost v okolju, kjer se izvaja projekt,
 • zainteresirana laična javnost.

 

Vstopna informacijska točka je organizirana v okviru Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in se nahaja na Verstovškovi ulici 6 v Mariboru.

 

Tim integrirane oskrbe sestavljajo:

 • bolničar negovalec,
 • tehnik zdravstvene nege,
 • diplomirani delovni terapevt,
 • diplomirani fizioterapevt,
 • klinični dietetik,
 • socialni delavec,
 • zdravnik družinske medicine,
 • patronažna medicinska sestra,
 • psiholog,
 • magister farmacije,
 • diplomirana medicinska sestra.


Izvajale se bodo naslednje projektne aktivnosti (če bo vlagatelj dosegel prag za vključitev na podlagi ocenjevalnega orodja):

 • pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih (oblačenje in slačenje, umivanje, premeščanje, hranjenje....)
 • spremljanje vitalnih funkcij, oskrba različnih stom,
 • priprava zdravil, nadzor nad jemanjem zdravil,
 • priprava in dajanje zdravil v obliki podkožnih injekcij,
 • farmacevtski pregled zdravil,
 • edukacija in svetovanje uporabniku v zvezi z zdravili,
 • svetovanje za prilagoditev okolja,
 • storitve za ohranjanje gibalne samostojnosti,
 • post diagnostična podpora osebam z demenco in njihovim svojcem,
 • kognitivni trening,
 • programi za krepitev zdravja in zdravega načina življenja,
 • prehransko svetovanje.


Projekt se bo izvajal v občini:

 • Maribor,
 • Hoče Slivnica,
 • Miklavž na Dravskem polju in
 • Duplek.

Storitve v okviru projekta so brezplačne in so namenjene osebam starim 65 let ali več, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti ter pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravilih odvisne od pomoči drugih oseb v daljšem časovnem obdobju.


Projekt se bo izvajal do 30.06.2022.

Osebe, ki so prejemniki pravic po Zakonu o osebni asistenci niso upravičene do novih storitev v okviru projekta.

Na dan 30. 6. 2022 je bilo oddanih 623 vlog.

V okviru projektu Usmerjena integrirana oskrba doma je bila izdana zloženka z informacijami, ki bodo v pomoč starejšim in njihovim svojcem. Izdajatelj je Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

 

Povezava do spletne strani projekta: https://integriranaoskrba-mb.si/

 

Mediji o projektu:

 

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/projekt-brezplacne-pomoci-da-starejsi-cim-dlje-ostanejo-doma-10229950

https://www.facebook.com/pg/integriranaoskrbamaribor/posts/

https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-tribuna/174729653?fbclid=IwAR0wq75W6Vy2tQPVS7Q7yCSuU4XHABHuGARZUczbO2WyQrsnnxjnZONmdf

https://www.net-tv.si/integrirana-oskrba-doma/

https://maribor24.si/lokalno/v-mariboru-odslej-nadgradnja-pomoci-starejsim-na-domu

https://mbreport.si/obcine/v-mariboru-nov-program-pomoci-starostnikom-na-domu/

https://www.vecer.com/brezplacna-pomoc-za-starejse-10175076

https://www.rtvslo.si/radiomaribor/novice/odprli-vstopno-informacijsko-tocko-za-usmerjeno-integrirano-oskrbo-na-domu/525205

https://www.sta.si/2768171/v-mariboru-odprta-vstopna-informacijska-tocka-za-usmerjeno-integrirano-oskrbo-na-domu

https://www.delo.si/novice/slovenija/vit-tocka-za-starejse-v-mariboru-in-okoliskih-obcinah-313755.html

https://www.net-tv.si/usmerjena-integrirana-oskrba/