prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.Piše: direktor zavoda
prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.


 

 Novi programi, novi projekti!
 
Po prvem četrtletju je z nami priložnost za prvo oceno, kaj nam obetajo letošnji pogoji poslovanja za strokovni razvoj ob trdni zavezanosti povečati že doseženo raven in kakovost osnovnega zdravstvenega varstva na območju našega zavoda, tega drugega največjega zdravstvenega doma v državi.

Kot je znano smo bili pri tem uspešni tudi v lanskem letu, ko smo posebno pozornost namenili uresničitvi programov, za katere smo se dogovorili z zdravstveno zavarovalnico. Tako smo za lansko leto dogovorjeni program na področju družinske medicine uresničili v celoti, program specialistične dejavnosti pa celo 120 odstotno, potem ko je bilo namenjenih za to dejavnost kar nekaj dodatnih sredstev.

Ob zadovoljstvu, da je letos s splošnim družbenim dogovorom za osnovno zdravstveno varstvo na voljo pet odstotkov več denarja, kakor v lanskem letu, pa ocenjujemo, da bo ta že težko pričakovana fnančna injekcija komaj dovolj zamanj moteno redno poslovanje.

Obseg našega dela se nenehno povečuje. Pri tem gre levji delež obremenitev predvsem timom družinske medicine. Da je zdravnikov na primarni ravni premalo, da so preobremenjeni, smo opozarjali dovolj zgodaj. Letos bomo lahko zaposlili štiri nove zdravnike družinske medicine. Zelo se trudimo, da bi lahko čim prej zaposlili več novih zdravnikov.

Skladno z našo vizijo se velja še kako potruditi za nove programe s področja osnovnega zdravstvenega varstva, seveda pa tudi kaj novih programov za našo specialistično dejavnost. Nekaj tega nam je že uspelo. Novi program – antikoagulantna terapija - že imamo in verjamem, da bomo uspešni tudi pri dogovorih za projekt dolgotrajne oskrbe oseb s posebnimi potrebami in za projekt preprečevanja škodljivega pitja alkohola.

Novi projekti pomenijo uresničevanje naših načrtov o strokovni in organizacijski rasti zavoda, obenem pa možnost za zaposlitev novih strokovnjakov in nove, tudi evropske vire pomembnih prihodkov zavoda.

Ob teh bližnjih izzivih pa smo lahko še kako zadovoljni, ker nam je uspelo pripraviti vse potrebno, da bomo še letos položili temeljni kamen za novo zdravstveno postajo Tezno, to nujno investicijo, ki mora biti končana leta 2020. Med tem pa pripravljamo projekte za naslednji dve nujni investiciji: Jezdarsko in Novo vas.

Članek je objavljen v internem časopisu NAŠ DOM ZDRAVJA (Januar - maj 2018).


 

Obnovljeni prostori Službe za zdravstveno varstvo žensk
Pripravila: Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.


Svečani trak ob otvoritvi obnovljenih prostorov Službe za zdravstveno varstvo žensk Zdravstvenega doma dr. A. Drolca Maribor, v 5. nadstropju Vošnjakove 2-4, so prerezali: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., direktor ZD Maribor, Janja Dajčman Waldhuber, dipl. m. s., glavna medicinska sestra organizacijske enote Varstvo žensk in prim. Danilo Maurič, dr. med., spec., strokovni direktor ZD Maribor in predstojnik organizacijske enote Varstvo žensk.

Članek je v celoti objavljen na strani 4 v internem časopisu NAŠ DOM ZDRAVJA (Januar - maj 2018).