prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.Piše: direktor zavoda
prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.


 

 Zadovoljstvo ob doseženem, kako bo s pričakovanim
 
Za nami sta sprejem poslovnega in strokovnega načrta za letos, seveda pa tudi pregled tega, kako smo v minulem letu s svojim znanjem, izkušnjami in odgovornim delom ravnali. Lahko smo zelo zadovoljni tudi s pokazatelji poslovne odličnosti zavoda. Lansko poslovno leto smo namreč zaključili s 93.000 evri presežka dohodkov v primerjavi z odhodki. Programe osnovnega zdravstvenega varstva, za katere je plačnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, smo z združenimi močmi vseh zaposlenih v celoti uresničili. Več dela, kot smo načrtovali, smo opravili tudi v specialistični zdravstveni dejavnosti, potem ko je zavarovalnica za ta namen namenila več denarja.

Pomemben delež v lanskoletnih prihodkih našega zavoda smo ustvarili s sodelovanjem v kar treh evropskih projektih: gre za dolgoročno oskrbo otrok s posebnimi potrebami, za zdravstveno vzgojne centre in za projekt Skupaj za odgovoren odnos do alkohola (SOPS). S temi projekti smo za 450.000 evrov povečali delež prihodkov, ki jih ustvarimo z našimi programi, za katere ni plačnik nacionalna zdravstvena zavarovalnica. Od 40 milijonov evrov vseh naših prihodkov v lanskem letu je delež prihodkov na račun takih programov že 7, 3 odstoten. Skladno z našo vizijo se dobro zavedamo, da se velja še kako potruditi za nove programe. Pomenijo več možnosti za dobro uresničevanje naših načrtov glede strokovne in organizacijske rasti zavoda, obenem pa so dobrodošla priložnost za zaposlitev novih strokovnjakov. 

In kakšni so ob tem zadovoljstvu obeti, kako bomo lahko dobro opravili svoje poslanstvo letos? Skrajni čas je, da se ob še spodbudni gospodarski rasti in ob presežku dohodkov pri nacionalni zdravstveni zavarovalnici (gre za 500 milijonov evrov), slednjič le nameni primarnemu zdravstvu več kot upravičeno pričakovana prioriteta pri zagotavljanju denarja za programe osnovnega zdravstvenega varstva.

Medtem, ko je bilo mogoče na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva na novo zaposliti kar tisoč zdravnikov, smo v osnovnem zdravstvu prejeli denar za le 66 zdravstvenih timov. Bodo naposled le slišana in upoštevana resna opozorila družinskih zdravnikov o tem, kako zelo boleče so za bolnike in zdravnike ter njihove najožje sodelavce sedanje razmere na tej ravni zdravstvenega varstva?

Članek je objavljen v internem časopisu NAŠ DOM ZDRAVJA (Januar - april 2019).


 

Prvi Tek zdravja je odlično uspel
Pripravil: Milan Golob


Tek zdravja, ki je potekal v nedeljo, 7. aprila ob dnevu zdravja, in ki ga je organizator Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor posvetil preprečevanju nenalezljivih kroničnih bolezni, je pritegnil veliko zanimanja in je odlično uspel.

Članek je v celoti objavljen na strani 4 v internem časopisu NAŠ DOM ZDRAVJA (Januar - april 2018).