Spoštovani starši, dragi otroci.

Pod vodstvom Pedontološke specialistične dejavnosti opravlja zdravstveno-vzgojno in preventivno dejavnost v zobozdravstvu sedem diplomiranih medicinskih sester v naslednji sestavi:

 • Natalija HORVAT, dipl.m.s. s specialnimi znanji - vodja tima,
 • Milojka ERTL, dipl.m.s. s specialnimi znanji,
 • Marjana POŠ, dipl.m.s.,
 • Daniela MARIĆ, dipl.m.s.,
 • Tadeja Šauperl, dipl.m.s.,
 • Laura Veber, dipl.m.s. in
 • Maja Tašner, dipl.m.s.


Naš kabinet se nahaja v prostorih "B" objekta, na Partizanski cesti 14a v Mariboru.

 

ORDINACIJSKI ČAS IN NAROČANJE

PONEDELJEK                  12.30  - 19.30 ure  - KABINET

TOREK                               12.30  - 19.30 ure  -  KABINET

SREDA                                6.30   - 14.00 ure   -  KABINET

ČETRTEK                          6.30  - 14.00 ure    -  TEREN

PETEK                                6.30  - 14.00 ure    - TEREN

Odmor med delom (dopoldan): 10:30 – 11:00 
Odmor med delom (popoldan): 16:00 – 16:30


Čakalna doba: 0 dni

NAROČANJE :
1. Po telefonu: 02 6201595;
         telefonsko naročanje je možno po urniku ordinacijskega časa.(v kolikor ni odzivnosti, prosimo za razumevanje, saj v tem času hkrati poteka delo s pacientom v kabinetu).
2. E-pošta: prevent.bobj@zd-mb,si
3. Po klasični pošti: Zobozdravstvena preventiva, Partizanska c.14.a, 2000 Maribor
4. 0sebno v kabinetu: po urniku ordinacijskega časa

Z vzgojo koristnih navad je potrebno začeti zgodaj v otroštvu, saj je to obdobje, v katerem so programi promocije zdravja najbolj učinkoviti. Psihologi pravijo, da navade pridobljene do četrtega leta starosti ostanejo vse življenje. V želji, da ohranimo dobro ustno zdravje vaših otrok, smo pripravili nekaj osnovnih strokovnih priporočil pri vsakdanji skrbi za zdrave zobe in ustno votlino.

Priporočila specialistične ortodontske službe

Priporočila za starše in otroke v času samoizolacije Covid-19

Umivanje zob - fant

Umivanje zob - deklica


Cilji zobozdravstvene vzgoje:

 • razviti zobozdravstveno vzgojenost in prosvetljenost posameznika;
 • poučiti varovanca o dejavnikih škodljivih za ustno in zobno zdravje;
 • oblikovati pozitivne navade za ohranitev zdravja zob in ustne votline;
 • opustiti razvade kot so sesanje stekleničke, dude, prsta;
 • razviti pri posamezniku ustrezne higienske navade;
 • motivirati varovanca za redne obiske pri zobozdravniku;
 • zmanjšati ali odstraniti strah pred zobozdravnikom;
 • motivirati varovanca, da uporablja ustrezne pripomočke za zobno in ustno higieno;
 • razviti posameznikovo zavest in sposobnost, da bo izboljšal lastno ustno in zobno zdravje in
 • razviti pri varovancu odnos in odgovornost, do lastnega zdravja zob in ustne votline.
   

Naloge medicinske sestre v zobozdravstveni vzgojno-prosvetni in preventivni dejavnosti:

 • sodeluje pri izvajanju zdravstveno-vzgojnega in preventivnega programa s tem, da: demonstrira in praktično izvaja pravilno čiščenje zob po skupinah, daje individualna in skupinska navodila glede pravilne ustne higiene, zdrave prehrane, higiene  ortodontskih aparatov;
 • v preventivnem kabinetu izvaja skupinsko in individualno preventivno dejavnost;
 • kontrolira uspešnost ustne higiene s pokazatelji zobnih oblog v vzgojno-varstvenih zavodih in v osnovnih šolah;
 • v sodelovanju z odgovornim zobozdravnikom in po navodilih predstojnika preventivne dejavnosti skrbi za kontinuirano izvajanje fluorizacije z Amin-fluorid želejem v osnovnih šolah;
 • svetuje glede zdrave prehrane po osnovnih šolah, vzgojno-varstvenih zavodih kot tudi posameznikom;
 • po dogovoru in navodilih predstojnika za preventivno dejavnost izvaja zdravstveno prosvetna predavanja po šolah in vrtcih in na povabilo učiteljev sodeluje pri roditeljskih sestankih z namenom, da motivira starše za zdrav način življenja;
 • na osnovnih šolah sodeluje tudi pri naravoslovnih dnevih na temo o zdravju zob in ustne votline;
 • preverja ustreznost pripomočkov za izvajanje ustne higiene v vzgojno varstvenih zavodih in osnovnih šolah;
 • organizira izvedbo načrtovanih tekmovanj zobnega zdravja po osnovnih šolah v sodelovanju z odgovorno medicinsko sestro preventivne dejavnosti, odgovornim zobozdravnikom in pedagoškimi delavci;
 • sodeluje z vsemi zobozdravstvenimi terapevti, s patronažno službo, vodstvom šol, vzgojno-varstvenimi zavodi, pedagogi, razredniki, socialno delavko in s starši;
 • vodi dokumentacijo o svojem delu in pisno poroča o poteku zdravstveno-vzgojnega in preventivnega dela;
 • zbira in pripravlja statistične podatke o svojem delu ter jih posreduje odgovorni medicinski sestri zobozdravstvene dejavnosti.


Zdrav, sproščen nasmeh reši marsikatero težavo. Zdravo zobovje daje obrazu lepoto in nas navdaja s samozavestjo. Bolezni zob, zobna gniloba, obolenja obzobnih tkiv in nepravilnosti v razvoju čeljusti izzovejo patološke spremembe, ki negativno vplivajo na zdravje otroka. Sodobni način življenja, dvig življenjske ravni in dobrin je prinesel s seboj škodljive navade in razvade. Zato je pomembno, da je zdravstvena dejavnost usmerjena v promocijo zdravja, v preventivo in kvaliteto življenja. Zdravstvena vzgoja mora zajeti s preprečevalnimi ukrepi čim večji del populacije. S preventivnim programom točno določimo namen izvajanja, način izvajanja in čas izvajanja programa. Pri tem upoštevamo vztrajnost, neprekinjenost, množičnost, ustrezen kader in za to določena sredstva, ki jih potrebujemo. Če želimo, da smo uspešni pri svojem delu, moramo predvsem motivirati starše, otroke, mladostnike, prav tako tudi vzgojitelje in učitelje. V zdravstveni vzgoji so najuspešnejše poti, s katerimi dosegamo zastavljene cilje v pridobivanju znanja, stališč, vrednot in spremenjenih vzorcev obnašanja.