OBVESTILO ZA PACIENTE O NAROČANJU ZA PRVI PREGLED Z NAPOTNICO


Naročanje na prvi pregled z napotnico:


Vljudno prosimo, da pred vpisom (oddajo napotnice) preverite, da vaš otrok (mladostnik) na datum pregleda ne bo star 16 let ali več.


•    po telefonu ali osebno – sprejemna pisarna:  02 23 56 697
•    od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro
•    po klasični pošti, naslov: Partizanska 14a, 2000 Maribor Specialistična ortodontska ambulanta - sprejem
•    po elektronski pošti: narocanje.ortodontija@zd-mb.si 
•    Osebno v času uradnih ur

Napotnico je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnosti v določenem roku po izdaji le-te:


•    najpozneje naslednji dan, če je na napotnici označena stopnja nujnosti »nujno«,
•    v 7 dneh, če je označena stopnja nujnosti »zelo hitro«,
•    v 21 dneh, če je stopnja nujnosti »hitro« ali »redno«.

Stopnje nujnosti so:


•    redno,
•    hitro,
•    zelo hitro in
•    nujno.

Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »nujno« se izvedejo takoj, oziroma 24 ur od predložitve napotnice in niso predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama.


 
POMEMBNO OBVESTILO


Na osnovi Zakona o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 55/2017) in Pravilnika o naročanju in upravljanju s čakalnimi seznami ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS, 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, vas vljudno prosimo, da upoštevate naslednja navodila:


ODPOVED TERMINA


Brez navajanja razlogov lahko odpoveste termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno.
Poznejša odpoved termina je dopustna le iz vaših objektivnih razlogov, pri čemer ste dolžni razlog za odpoved sporočiti pisno. Objektivni razlogi so:


•    nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
•    nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
•    smrt ožjega družinskega člana pacienta.
Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru vaših objektivnih razlogov.
Če na določen termin izvedbe zdravstvene storitve ne boste prišli oz. termina ne boste odpovedali v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), smo vas dolžni črtati s čakalnega seznama, pri čemer bo vaša napotna listina prenehala veljati. Na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri nas se lahko znova uvrstite šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem ste bili neopravičeno odsotni.