Specialistična zobozdravstvena služba za otroke in mladino združuje specialistične dejavnosti namenjene otrokom v starosti od nič do dopolnjenega devetnajstega leta starosti:


•    ortodontska specialistična dejavnost,
•    pedontološka specialistična dejavnost in
•    dejavnost za zobozdravstveno preventivo in vzgojo za celotno območje delovanja našega javnega zavoda.

Vse dejavnosti se izvajajo na lokaciji B objekt na Partizanski 14a, razen zobozdravstvene preventivne vzgojne dejavnosti , ki opravlja delo v kabinetu za zobozdravstveno vzgojno in preventivo in na terenu - po šolah in vrtcih.
Specialistične pedontološke dejavnosti - pedontolog Bojan BILIĆ, dr. dent. med., spec. dela dvakrat tedensko na lokaciji OŠ Gustav Šilih, kjer oskrbuje otroke, ki obiskujejo to osnovno šolo s prilagojenim programom, in varovance Doma Antona Skale.