OBVESTILO ZA PACIENTE O NAROČANJU

V specialističnih zobozdravstvenih ambulantah  se v  skladu z Zakonom o pacientovih pravicah lahko pacient  naroči na prvi pregled z napotnico  in vsak nadaljnji pregled,po telefonu, po e-pošti ali po klasični pošti.

Naročanje na prvi pregled z napotnico:

 • po telefonu – sprejemna pisarna:  02 23 56 601

  Najležje se naročite po elektronski pošti . Hvala za razumevanje
   

PONEDELJEK: 12.00 – 14.00
TOREK: 12.00 – 14.00 
SREDA: 12.00 – 14.00
ČETRTEK: 10.00 – 12.00
PETEK: 08.00 – 10.00


Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Marija Dobaja  in Mateja Eferl.

Napotnico je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnosti v določenem roku po izdaji le-te:

 • najpozneje naslednji dan, če je na napotnici označena stopnja nujnosti »nujno«,
 • v 7 dneh, če je označena stopnja nujnosti »zelo hitro«,
 • v 21 dneh, če je stopnja nujnosti »hitro« ali »redno«.


Stopnje nujnosti so:

 • redno,
 • hitro,
 • zelo hitro in
 • nujno.


Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »nujno« se izvedejo takoj, oziroma 24 ur od predložitve napotnice in niso predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama.
 

POMEMBNO OBVESTILO

Na osnovi Zakona o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 55/2017) in Pravilnika o naročanju in upravljanju s čakalnimi seznami ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS, 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, vas vljudno prosimo, da upoštevate naslednja navodila:

ODPOVED TERMINA
Brez navajanja razlogov lahko odpoveste termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno.

Poznejša odpoved termina je dopustna le iz vaših objektivnih razlogov, pri čemer ste dolžni razlog za odpoved sporočiti pisno. Objektivni razlogi so:
•    nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
•    nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
•    smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru vaših objektivnih razlogov.
Če na določen termin izvedbe zdravstvene storitve ne boste prišli oz. termina ne boste odpovedali v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), smo vas dolžni črtati s čakalnega seznama, pri čemer bo vaša napotna listina prenehala veljati. Na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri nas se lahko znova uvrstite šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem ste bili neopravičeno odsotni.

 

 • endodontsko zdravljenje bolezni zobne pulpe
 • zdravljenje apikalnih parodontitisov
 • zdravljenje bolezni trdih zobnih tkiv
 • sodelovanje z specialisti oralne kirurgije in specialisti parodontologi (endodontska kirurgija - apikotomije,hemisekcije…)


Uvedba specializacije v dentalni medicini in izvajanje dejavnosti v zobozdravstveni službi je odraz vedno večje stopnje razvoja dentalne medicine, ki zaradi dosežene in zahtevne narave dela ne more več obstajati kot izključno domena še tako usposobljenega splošnega zobozdravnika.

Specialistična služba za čeljustno kirurgijo, zobne, ustne bolezni in parodontologijo je del Organizacijske enote zobozdravstveno varstvo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Naše ambulante se nahajajo v prizidani novi stavbi v Ulici Kneza Koclja 10.