Organizacijska enota zobozdravstveno varstvo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor izvaja primarno zdravstveno varstvo – preventivno,  kurativno in zdravstveno-vzgojno dejavnost. Mladinsko zobozdravstveno varstvo je ohranilo obliko dispanzerskega načina.

Organizacijska razdelitev:

  • Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle: specialistična ambulanta za oralno kirurgijo, zobne bolezni z endodontijo in ustne bolezni z parodontologijo
  • Splošna zobozdravstvena služba za odrasle: splošne zobozdravstvene ambulante,  recepcija-sprejem
  • Specialistična zobozdravstvena služba za otroke in mladino: specialistična ambulanta za ortodontijo in pedontologijo ter dejavnost  za zobozdravstveno preventivo in vzgojo
  • Dispanzerska zobozdravstvena služba za otroke in mladino: zobne ambulante za otroke in mladino
  • Zobotehnični laboratorij