ZDRAVSTVENA VZGOJA
Zdravstvena vzgoja je nepogrešljiv del zdravstvenega varstva, katere namen je skrb za preventivo bolezni in promocijo zdravja skozi celoten proces življenja. Namen zdravstvene vzgoje je kontinuirano ozaveščanje, učenje in motiviranje posameznika, da sprejme in ponotranji aktivnosti, ki bodo usmerjene k varovanju, ohranjanju in krepitvi lastnega zdravja. Pomembno je, da z zdravstveno vzgojo pričnemo že v predšolskem obdobju, ko je otrok najbolj dojemljiv za pridobivanje izkušenj, stališč, ter vzorcev vedenj. Navade ki jih pridobimo v otroštvu, običajno obdržimo skozi celo življenje. Nezdrav življenjski slog in slabe navade, so povezane z razvojem kroničnih nalezljivih bolezni v odraslem obdobju, ter posledično slabšo kvaliteto življenja in večjo smrtnostjo. 

DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE VZGOJE 
Na področju Mestne občine Maribor in njene okolice se z zdravstveno vzgojnimi predavanji in delavnicami vključujemo v program vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Izvajamo tudi delavnice za učitelje, vzgojitelje in starše.

IZVAJALKE ZDRAVSTVENE VZGOJE
Zdravstveno vzgojo izvajajo diplomirane medicinske sestre.

Selma Prejac, dipl.m.s.
Hasić Anja, dipl.m.s.
Tina Demšar, dipl.m.s.
Andreja Škof, mag.zdr.nege
Barbara Pajk, mag.zdr.nege
Doroteja Stajnko Jerebic dipl.m.s.
Tina Jamšek dipl. m. s.


VSEBINE ZDRAVSTVENO-VZGOJNEGA PROGRAMA ZA UČENCE OSNOVNIH ŠOL
1.razred: ZDRAVE NAVADE
2.razred: OSEBNA HIGIENA
3.razred: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
4.razred: PREPREČEVANJE POŠKODB
5.razred: ZASVOJENOSTI
6.razred: ODRAŠČANJE
7.razred: DUŠEVNO ZDRAVJE – Pozitivna podoba in stres
8.razred: MEDSEBOJNI ODNOSI
9.razred:VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST
Ostale vsebine: Motnje hranjenja, zasvojenost z računalnikom in internetom, UV sevanje, prekomerna telesna teža, gibanje,...

VSEBINE ZDRAVSTVENO-VZGOJNEGA PROGRAMA ZA UČENCE SREDNJIH ŠOL
1.    RAKAVA OBOLENJA IN NJIHOVO PREPREČEVANJE TER ZGODNJE ODKRIVANJE
2.    MLADOSTNIK IN DOŽIVLJANJE SPOLNOSTI
3.    MEDOSEBNI ODNOSI IN SAMOPODOBA
4.    PSIHO AKTIVNE SNOVI IN ZASVOJENOSTI
5.    TOBAK V OBDOBJU MLADOSTNIŠTVA
6.    OSEBNA HIGIENA IN KOZMETIKA
7.    SPLOŠNI NASVETI GLEDE UPORABE KOZMETIKE
8.    TETOVIRANJE  - NEVAREN (MODNI) TREND
9.    MOTNJE SLUHA, NJIHOVO PREPREČEVANJE TER ZGODNJE ODKRIVANJE 
10.    ULTRAVIJOLIČNO (UV) SEVANJE IN ZDRAVJE
Ostale vsebine: Motnje hranjenja, zasvojenost z računalnikom in internetom, prekomerna telesna teža in gibanje, pozitivna samopodoba in stres, medosebni odnosi in komunikacija,...


VSEBINE ZDRAVSTVENO-VZGOJNEGA PROGRAMA ZA PREDŠOLSKE OTROKE
1.    ZDRAVA PREHRANA
2.    UMIJMO SI ROKE
3.    KAJ SE SKRIVA NA ROKAH
4.    OSTANIMO ZDRAVI
5.    Z MALO DEJANJI DO VELIKO ZDRAVJA
6.    ZMANJŠEVANJE STRAHU PRED ZDRAVSTVENIMI PREGLEDI PRI OTROCIH
7.    SPODBUJANJE ZDRAVE TELESNE DEJAVNOSTI PRI OTROCIH

VSEBINE ZDRAVSTVENO-VZGOJNEGA PROGRAMA ZA VZGOJITELJE, UČITELJE IN STARŠE
1.    ZDRAVA PREHRANA
2.    SPODBUJANJE ZDRAVE TELESNE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK
Ostale vsebine: uši, gliste, zasvojenosti, itd.


KONTAKTNE INFORMACIJE
Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor
OE VOM-ZV
Vošnjakova 2-4, 1. nadstropje
2000 Maribor


Delovni čas od 6.30 do 14.30 ure velja tudi za dosegljivost po telefonu.
Zaradi terenskega dela prosimo, da nas kontaktirate na naš elektronski naslov.

Tel.: 02 22 86 202
Gsm: 070 608 089, 070 644 041
Email: zdravstvena.vzgoja@zd-mb.si