Organizacijska enota Varstvo otrok in mladine (OE VOM) Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (ZDM) izvaja primarno zdravstveno varstvo (preventivno, kurativno in zdravstveno-vzgojno dejavnost) za zelo občutljiv del populacije.

Dejavnost zdravstvenega varstva otrok in mladine je opredeljena s službami zdravstvenega varstva (ZV) predšolskih otrok in ZV šolskih otrok in mladine. Naštete zdravstvene službe izvajajo dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in so dostopne predvsem populaciji star od 0 do 19 let.

SPOROČILO ZA PACIENTE

Službi za zdravstveno varstvo predšolskih otrok in v Službi za zdravstveno varstvo šolskih otrok bodo od torka 17.3.2020 do preklica ambulante delovale samo na lokaciji ZD Maribor (Center) - Vošnjakova ulica 2-4 in na lokaciji ZP Nova vas - Cesta proletarskih brigad 71.

Načelo izbranega zdravnika do nadaljnjega NE VELJA!

Za vse informacije obiščite spletno stran posamezne službe oz. ambulante.