Zaradi rednega letnega dopusta bo abdominalna ambulanta 08.07.2021 in

15.07.2021 zaradi rednega letnega dopusta zaprta. Ponovno se lahko naročite 22.07.2021.

Ambulanta se nahaja v Zdravstveni postaji Tabor, na Jezdarski ul. 10. Vhod je s strani Žitne ulice. V bližini stavbe se nahaja Fakulteta za zdravstvene vede, Srednja zdravstvena šola in II. Gimnazija.

Ordinacijski čas:

Ambulanta dela  v četrtek od 7.00 do 13.30  ure.  

Naročanje :

Ob naročilu vas vpišemo v čakalno vrsto. Po vpisu v čakalno vrsto vas bomo pisno obvestili o točnem datumu in uri pregleda.

Vpis v čakalno vrsto (naročanje) je možno na naslednje načine:

  • Po telefonu 070 428 219  vsak četrtek od 7.00 do 13.30 ure.
  • Osebno: oddaja napotnice v nabiralnik pri glavnem vhodu levo,
  • Po pošti na naslov: ZD Maribor, Ambulanta za abdominalno kirurgijo, Jezdarska ul.10, 2000 Maribor.

 

Pooblaščene osebe za čakalni seznam:

Škof Mateja, (070 428 219, abdominalna.ambulanta@zd-mb.si)

Zdravnik:

prim. Miran Koželj, dr. med. spec.


Najkrajša čakalna doba:
napotitev pod ZELO HITRO: 14 dni

napotitev pod HITRO: 30 dni
napotitev pod REDNO: 30 dni

 

Obvestila za paciente:

  • Ker naša ambulanta, ni redna ambulanta (ne dela vsak dan), ne sprejemamo naročil pod stopnjo nujnosti NUJNO.
  • Po novem pravilniku, lahko naročen termin odpoveste enkrat, vendar najpozneje 10 dni pred naročenim terminom ali po telefonu, ali po elektronski pošti ali pisno po pošti. Vsaj 10 dni pred terminom pacient prejme opozorilo o posledicah neupravičene odsotnosti. Posledica neupravičene odsotnosti je, da se Vas ponovno lahko naroči šele čez 3 mesece.
  • 7 dni pred pregledom Vas bomo pisno obvestili o datumu pregleda.