POSVETOVALNICA

Spoštovani starši!
Čestitamo Vam ob rojstvu novega člana družine. Previjanje, hranjenje in veselo cartanje Vam gre že dobro od rok. V prvem mesecu novorojenčkovega življenja ste pod budnim očesom patronažne medicinske sestre. Ko je dojenček star štiri tedne oziroma mesec dni po rojstvu pa sledi prvi preventivni pregled pri izbranemu pediatru. Da se je potrebno na prvi preventivni pregled naročiti, Vas bo spomnila tudi patronažna medicinska sestra.

Preventivni pregledi predšolskih otrok
Namen posvetovalnice oziroma preventivnih pregledov je poznavanje zdravstvenega stanja otrok, aktiven zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje staršem oziroma skrbnikom. Pregled obsega oceno telesne rasti in razvoja, ugotavljanje telesnega in duševnega zdravja, ukrepe za ohranitev in krepitev zdravja in omogočanje optimalnega telesnega in duševnega razvoja ter odkrivanje negativnih socialnih dejavnikov in nezdravih življenjskih navad v družini. Poseben poudarek je namenjen zdravstveni vzgoji, ki jo posreduje medicinska sestra ob rednih pregledih pri obiskih v posvetovalnici. Starši dobijo nasvete glede hranjenja, dojenja, oblačenja, nege otroka, ustreznih pripomočkov.  V posvetovalnico se vključuje tudi fizioterapevtka, ki staršem poda znanje glede pravilnega rokovanja z otrokom. V kolikor bi mamice potrebovale dodatno podporo glede dojenja, organiziramo srečanja za podporo dojenju, ki poteka kot individualnen pogovor z medicinskimi sestrami, ki so za to posebej strokovno usposobljene. Prav tako, v kolikor bi starši želeli še dodatno znanje glede rokovanja s svojim otrokom, se lahko s fizioterapevtko dogovorijo za individualno svetovanje (naročanje po telefonu 02-4294708 ali po mailu cirila.arzensek@zd-mb.si).

Naročanje v prvo posvetovalnico
Zaradi lažje organizacije dela prosimo, da naročite svoje novorojene otroke v prvo posvetovalnico najkasneje v roku tedna dni po prihodu iz porodnišnice. 
Naročanje v prvo posvetovalnico je možno opraviti preko telefona ali osebno v ambulanti izbranega pediatra. Kontaktne telefonske številke naših pediatrov najdete v zloženki (link spodaj).
V prvi posvetovalnici vsi novorojenčki dobijo z naše strani pozdravni paket, ki bo prve mesece življenje še olajšal. 

Zloženka za starše: PRVI PREVENTIVNI PREGLED PRI PEDIATRU