Služba za zdravstveno varstvo predšolskih otrok je najvišje organizirana pediatrična ustanova zunaj bolnišnične dejavnosti, ki skrbi za celovit, kompleksen in neprekinjen potek zdravstvenega varstva novorojenčkov, dojenčkov ter malih in predšolskih otrok.

V dispanzerju za predšolske otroke skrbimo za preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni naših malčkov. Naše delo je namenjeno predvsem najmlajši populaciji od rojstva do vstopa v šolo. Obsega kurativni del z zdravljenjem obolenj in poškodb ter program aktivnega varstva otrok na področju preventive s posvetovalnico za dojenčke, s cepljenjem po programu imunoprofilakse RS, z dodatnimi neobveznimi cepljenji glede na potrebe in želje naših staršev (cepljenje proti klopnemu meningitisu, rotavirusni okužbi, pnevmokoku, noricam itd.), z rednimi sistematskimi pregledi v starosti 3 in 5 let, kakor tudi namenskimi pregledi pred vstopom v vrtec in pred organiziranimi zdravstvenimi letovanji (Punat, Poreč).