Izvajalec: izr.prof.dr.,prim. Jernej Završnik,dr.med.,spec.

Ordinacijski čas: 

Ambulanta dela običajno ob ponedeljkih in sredah popoldan, v ponedeljek od 15.30 – 19.15, v sredo od 15.30 - 19.30.

Naročanje :

Ob naročilu vas vpišemo v čakalno vrsto. O točnem datumu in uri pregleda vas obvestimo naknadno, preko SMS sporočila in vabila po pošti.

Naročanje oz. Vpis v čakalno vrsto je možno na naslednje načine:

- preko eNaročanja https://zvem.ezdrav.si
- po telefonu 02 – 22 86 404 (vsak delovni dan od 7.00 – 10.00),
- po e – pošti : otroska.kardio@zd-mb.si,
- osebno: v pisarni dispanzerja za otroke, Vošnjakova 2, II. nadstropje (vsak delovni dan med 7.00 in 10.00),
- po pošti na naslov: ZD Maribor, Kardiološka ambulanta za otroke, Vošnjakova 2,  Maribor 

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:
Lea Verlak, dipl.m.s., (02) 22 86 319, otroska.kardio@zd-mb.si


Čakalne dobe:

Prvi pregled - REDNO  50 dni, HITRO 40 dni, ZELO HITRO  16 dni 

Kontrolni pregled – vezano na naročilo zdravnika ob prvem pregledu

EKG in HOLTER EKG – po dogovoru ob naročanju 

Obvestilo za paciente:

  • Na pregled v kardiološki ambulanti se je potrebno obvezno predhodno naročiti.
  • Izvajamo preglede otrok in mladostnikov do 19. leta starosti.
  • Ker naša ambulanta ne dela vsak dan, ne sprejemamo napotnic pod stopnjo nujnosti NUJNO.
  • Po Pravilniku, se lahko naročen termin odpove enkrat, vendar najpozneje 10 dni pred naročenim terminom, po telefonu, ali po elektronski pošti ali pisno po pošti. Posledica neupravičene odsotnosti je, da se vas ponovno lahko naročimo šele čez 3 mesece.