Razvojna ambulanta za predšolske otroke je namenjena spremljanju otrok z rizičnimi dejavniki, ki lahko vplivajo na njihov razvoj.
Rizičnih dejavnikov je veliko, najpogostejši so: nedonošenčki, zahirančki, večplodne nosečnosti, različne bolezni matere, določene
težave pred, med in po porodu otroka….. Hkrati pa Razvojna ambulanta vodi in obravnava otroke z nepravilnostmi ali zaostanki v razvoju grobe/fine motorike, senzorike, mentalnega razvoja, čustvovanja in vedenja.
Otroci so v to ambulanto napoteni s strani izbranega pediatra, ki prepozna rizične dejavnike ali ugotovi odstopanje od pričakovanega razvoja, največkrat v okviru presejalnih pregledov v otroških posvetovalnicah.

Delo v Razvojni ambulanti je timsko. Otroka najprej pregleda razvojni pediater in ga po potrebi napoti k fizioterapevtu, delovnem terapevtu ali logopedu. Izven tima pa tudi k psihologu, socialnemu delavcu ter različnim specialistom na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvene dejavnosti. Za naročanje otrok in usklajeno delovanje celotnega tima skrbi medicinska sestra.

Razvojna ambulanta za predšolske otroke se nahaja v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, Vošnjakova ul. 2, v II. nad.
Razvojni pediater: Katarina Koražija Krajšek dr. med., spec. ped.
Ordinacijski čas: pon., tor., pet. 7.00 – 14.00 , sre. in čet. 12.30 – 19.30

epošta: katarina.korazija.krajsek@zd-mb.si
epošta: slavojka.srok@zd-mb.si

Možnost naročanja:
- osebno (zelo zaželeno, da se pred pregledom seznanite z lokacijo ambulante)
- po telefonu v ordinacijskem času na tel. 02 22 86 332 (prosimo za strpnost, ker hkrati poteka delo v ambulanti)
- preko elektronske pošte: razvojna.narocanje@zd-mb.si (pošta je namenjena izključno za naročanje, odgovor prejmete v roku treh dni)

Ob prvem pregledu potrebujete:
- napotnico izbranega pediatra;
- kartico zdravstvenega zavarovanja otroka;
- materinsko knjižico;
- fotokopije vseh otrokovih izvidov.

Informacije za starše:
- V Sloveniji obstaja mreža razvojnih ambulant, zato se naročite v tisto, ki je najbliže vašemu domu.
- Vmariborski razvojni ambulanti je trenutno čakalna doba z napotnico pod stopnjo nujnosti hitro 30 dni, pod redno pa 40 dni.
- Pregled v razvojni ambulanti je zelo podoben pregledu kot je v otroški posvetovalnici.
- Nujno opravičite svojega otroka, če iz kakršnih koli razlogov ne morete na pregled. Zaskrbljenih staršev je veliko in bodo hvaležni, če bodo lahko dobili vaš datum in na pregled prišli prej.
- Neopravičen izostanek ima za posledico čakalno dobo 3 mesece

Nevrofizioterapija
V obravnavo so vključeni otroci, ki imajo odstopanja na področju razvoja in gibanja. Razvojno nevrološka obravnava temelji na celostnem pristopu (starš, otrok, terapevt), oceni in obravnavi otroka, kjer je osrednji pomen gibanje in drža trupa, ter razvoj gibalnih vzorcev, vzravnalnih, ravnotežnih in zaščitnih reakcij. Na otroka vplivamo s čutno-gibalnimi prilivi z uporabo različnih nevrofizioterapevtskih pristopov, metod in tehnik. Starše poučimo o pravilnem in vzpodbudnem ravnanju z otrokom in zakaj je to pomembno, svetujemo glede nakupa in uporabe različnih pripomočkov, ter sodelujemo z drugimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroka. Dosežene gibalne sekvence otroka v kliničnem okolju povezujemo v dnevne aktivnosti, da jih v domačem okolju lahko integrira in prenaša v širše okolje v katerega se vključuje.

Razvojni pediater določi fizioterapevta za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Jelena Katalina Horvatič dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 329
email: jelena.katalina.horvatic@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nadstropje
Ordinacijski čas: tor., sre., pet. 7.00 – 14.30, pon. in čet. 11.30 – 19.00
Odmor dop: 11.15 – 11.45, pop: 14.15 – 14.45

Natalija Žižek dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 329
email: natalija.zizek@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nadstropje
Ordinacijski čas: pon., čet., pet. 7.00 – 14.30, tor. in sred. 11.30 – 19.00
Odmor dop: 11.15 – 11.45, pop: 14.15 – 14.45

Barbara Skačej Bigec dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 330
email:barbara.skacej.bigec@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nadstropje
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 8.15 – 15.45, pon. in tor. 11.30 – 19.00
Odmor dop: 11.15 – 11.45, pop: 14.15 – 14.45

Rok Ribič dipl. fiziot, RNO ter
tel: 02 22 86 330
email: rok.ribic@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nadstropje
Ordinacijski čas: pon., tor., pet. 7.00 – 14.30, sre. in čet. 11.30 – 19.00
Odmor dop: 11.15 – 11.45, pop: 14.15 – 14.45

Stanislava Podvršnik dipl. fiziot., RNO ter.
tel: 02 22 86 302
email: stanislava.podvrsnik@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, pritličje
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 7.00 – 14.30, pon. in tor. 11.30 – 19.00
Odmor dop: 10.15 – 10.45, pop: 15.15 – 15.45

Neža Robič dip. fiziot., RNO ter. (nadomešča Anito Robnik dipl. fiziot., RNO ter.)
tel: 02 22 86 302
email: neza.robic@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, pritličje
Ordinacijski čas: pon., čet., pet. 7.00 – 14.30, sre. in čet. 11.30 –19.00
Odmor dop: 11.15 – 11.45, pop: 14.15 – 14.45

Delovna terapija

Naloga delovne terapije je omogočiti otrokom s težavami v razvoju čimbolj samostojno opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Igro uporabimo za oceno otrokovega funkcioniranja in kot delovnoterapevtski medij. Skozi igro:
• se učimo življenjskih aktivnosti (hranjenja, oblačenja, zavezovanja čevljev,...)
• ohranjamo in se učimo funkcionalne gibljivosti (premagovanja ovir, skakanja,..)
• prepoznamo in premagujemo senzorne motnje ¬ razvijamo finomotorične spretnosti; motorično
• načrtovanje, koordinacijo, pozornost...
• Staršem, vrtcem, šolam, skupnosti nudimo:
• pomoč in svetovanje pri funkcioniranju v ožjem in širšem družbenem okolju in pri prilagoditvi življenjskega okolja (domačega, šolskega,...)
• edukacijo pri uporabi ortopedskih in ortotskih pripomočkov ter njihove prilagoditve
• edukacijo pravilno dozirane fizične pomoči pri izvajanju aktivnosti
• edukacijo zdravstveno-negovalnega osebja, svojcev, spremljevalcev, vzgojiteljev in drugih

Razvojni pediater določi delovnega terapevta za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Marija Leskovar dipl. del. ter.
tel: 02 22 86 488
email: marija.leskovar@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, I. nadstropje
Ordinacijski čas: tor., čet., pet. 7.00 – 14.30, pon. in sre. 11.30 – 19.00
Odmor dop: 10.30 – 11.00, pop: 14.45 – 15.15

Tamara Pernek dipl. del. ter.
Tel: 02 22 86 414
email: tamara.pernek@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, I. nadstropje
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 7.00 – 14.30, pon. in tor. 11.00 – 18.30
Odmor: dop: 11.15 – 11.45, pop: 14.15 – 14.45

Razvojna logopedska diagnostika in obravnava 

Delo logopeda v Razvojni ambulanti zajema diagnostiko, habilitacijo in rehabilitacijo otrok z odstopanji na področjih komunikacije, jezika in govora.
Pokrivamo tudi področje motenj hranjenja, požiranja in žvečenja. Svetujemo pri vzpostavljanju dojenja.
Nudimo svetovanje staršem glede spodbujanja komunikacije v vsakodnevnih aktivnostih, preko igre, otrokom pa ponujamo številne priložnosti za razvoj komunikacije, jezika in govora (tudi) s pomočjo podpornih in nadomestnih načinov komunikacije ter igre.

Razvojni pediater določi logopeda za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Alja Marin prof. spec. in rehab. pedag., logoped in surdopedag.
tel: 02 22 86 320
mail: alja.marin@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nadstropje
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 7.30 – 14.30, pon. in tor. 12.00 – 19.00
Odmor dop: 10.30 – 11.00, pop: 15.00 – 15.30

Alisa Kovačevič Gao mag. prof. logo. in surdo.
Tel: 02 22 86 415
mail: alisa.kovacevic@zd-mb.si
Sodna ulica 13, pritličje
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 7.30 – 14.30, pon. in tor. 11.30 – 18.30
Odmor dop: 11.30 – 12.00, pop: 15.00 – 15.30

Psihološka obravnava

Delo psihologa v Razvojni ambulanti zajema psihološko obravnavo otrok z motnjami v razvoju ter supotrivne obravnave in svetovanje za starše oziroma družino.
Psihološko ocenjevanje predstavlja diagnostično oceno otrokovega aktualnega razvoja in funkcioniranja, prepoznavo odstopanj na gibalnem, govornem, osebnostnem, socialnem ter spoznavnem področju in nadaljnje spremljanje, svetovanje ter usmerjanje.
Psiholog pri svojem delu sodeluje z ostalimi člani strokovnega tima in zunanjimi sodelavci oz. institucijami.

Razvojni pediater določi psihologa za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Tjaša Pucko mag. psihol.
tel: 02 22 86 465
mail: tjasa.pucko@zd-mb.si
Sodna ulica 13, pritličje
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 7.30 – 14.30, pon. in tor. 12.00 – 19.00
Odmor dop: 11.00 – 11.30, pop: 14.30 – 15.00

Kaja Lubej mag. psih.
tel: 02 22 86 465
mail: kaja.lubej@zd-mb.si
Sodna ulica 13, pritličje
Ordinacijski čas: pon., tor., pet. 7.30 – 14.30, sre. in čet. 12.00 – 19.00
Odmor dop: 10.30 – 11.00, pop: 15.30 – 16.00

Specialno pedagoška obravnava

Delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v Razvojni ambulanti zajema oceno otrokovih potreb in specialno pedagoško obravnavo otrok s težavami na področju motoričnega, spoznavnega, govorno-jezikovnega razvoja, socialnega razvoja in prilagojenega vedenja ter oceno potreb družin.
Svetuje staršem in prikaže učenje skozi igro za učenje posameznih spretnosti v domačem okolju ter ugotavlja priložnosti za učenje veščin v vsakodnevnih rutinah, usmerja pozitivna vedenja in odpravlja moteča vedenja.
Nudi svetovanje pedagoškim delavcem v vrtcih, opazuje in ocenjuje otrokovo funkcioniranje v skupini, ugotavlja ustrezne prilagoditve in pripomočke za otrokovo optimalno funkcioniranje in vključevanje v okolje.
Svetuje na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v ustrezne vzgojno-izobraževalne ustanove.

Razvojni pediater določi specialno in rehabilitacijasko pedagoginjo za otroka, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Maša Orel prof. spec. reh. ped.
tel: 02 22 86 416 in 070 832 038
mail: masa.orel@zd-mb.si
Sodna ulica 13, pritličje
Ordinacijski čas: sre., čet., pet. 7.00 – 14.00, pon. in tor. 12.00 – 19.00
Odmor dop: 11.00 – 11.30, pop: 14.15 – 14.45

Ana Ferlinc, mag. prof. spec. reh. ped.
tel: 02 22 86 211 in 070 832 038
email: ana.ferlinc@zd-mb.si
Vošnjakova ul. 2-4, VI. nadstropje
Ordinacijski čas: sre., čet. in pet. 7.00 – 14.00, pon. in tor. 12.00 – 19.00
Odmor dop: 10.30 – 11.00, pop: 16.00 – 16.30

Socialna delavka

Socialna obravnava različnih psihosocialnih in sociokulturnih razmer v katerih družina živi in pomoč pri urejanju le-teh.
Seznanitev staršev s storitvami in pravicami, ki jim lahko koristijo in olajšajo položaj v skrbi za otroka s posebnimi potrebami.
Seznanitev staršev z mrežo in programi sistema pomoči, ki so del celostne skrbi za otroke s posebnimi potrebami in pomoč pri vključevanju Pomoč pri urejanju pravic, ki jih imajo v skladu z zakonskimi akti.
Psihosocialna pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani pri skrbi za otroka
Sodelovanje z različnimi ustanovami na terenu (vrtci, CSD, nevladne organizacije), ki lahko pomembno prispevajo k reintegraciji in normalizaciji družine.

Razvojni pediater določi pomoč socialne delavke za otroka in družino, ta pokliče starše ter se dogovori za prvi pregled in nadalje obravnave.

Simona Muhič univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 22 86 325 in 02 22 86 354
mail:simona.muhic@zd-mb.si
Vošnjakova ulica 2-4, II. nadstropje
Ordinacijski čas: tor., sre., pet. 7.30 – 15.00, pon. in čet. 11.30 – 19.00
Odmor dop: 10.30 – 11.00, pop: 15.00 – 15.30

POMEMBNE POVEZAVE IN INFORMACIJE ZA STARŠE

https://zdaj.net/novorojencek-in-dojencek/nega-in-sodelovanje-z-dojenckom/pravilno-rokovanje-z-dojenckom/

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje so še druge zanimive teme. Močno priporočamo zlasti:

http://www.nijz.si/publikacije/dojencek-kako-ga-pestujemo-in-se-ukvarjamo-z-njim
http://www.nijz.si/publikacije/predsolski-otroci-prirocnik-za-izvajalce-vzgoje-za-zdravje-ob-sistematskih-pregledih

PRISPEVKI