Obvestila za paciente:

Ambulanta se nahaja v Zdravstvenem domu dr.Adolfa Drolca Maribor, Vošnjakova ul. 2, II. nadstropje.
Izvajalec: prim.doc.dr.Jernej Završnik,dr.med.,spec.

Ordinacijski čas: 
Ambulanta dela običajno ponedeljek od 15.00 - 21.00, torek in sreda od 18.00 - 20.30 v četrtek od 15.00 - 20.00

Naročanje : 
Ob naročilu vas vpišemo v čakalno vrsto. O točnem datumu in uri pregleda vas obvestimo pisno.

Vpis v čakalno vrsto (naročanje) je možno na naslednje načine:
- preko eNaročanja https://zvem.ezdrav.si
- po telefonu 02 – 22 86 404 (vsak delovni dan od 7.00 – 10.00),
- po e – pošti : otroska.kardio@zd-mb.si,
- osebno: v pisarni dispanzerja za otroke, Vošnjakova 2, II. nadstropje (vsak delovni dan med 7.00 in 10.00),
- po pošti na naslov: ZD Maribor, Kardiološka ambulanta za otroke, Vošnjakova 2,  Maribor 

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:
Lea Verlak, dipl.m.s., (02) 22 86 396, otroska.kardio@zd-mb.si


Čakalne dobe:

Za prvi pregled - REDNO  50 dni, HITRO 40 dni, ZELO HITRO  30 dni

Za kontrolni pregled – REDNO  55 dni, HITRO 45 dni, ZELO HITRO  30 dni

Za Holter EKG – za vse stopnje nujnosti 30 dni

Za EKG – za vse stopnje nujnosti 30 dni

 

Obvestila za paciente:

  • Na pregled v kardiološki ambulanti se je potrebno obvezno predhodno naročiti.
  • Izvajamo preglede otrok in mladostnikov do 19. leta starosti.
  • Ker naša ambulanta ne dela vsak dan, ne sprejemamo naročil pod stopnjo nujnosti NUJNO.
  • Po novem pravilniku, lahko naročen termin odpoveste enkrat, vendar najpozneje 10 dni pred naročenim terminom ali po telefonu, ali po elektronski pošti ali pisno po pošti. Vsaj 10 dni pred terminom pacient prejme opozorilo o posledicah neupravičene odsotnosti. Posledica neupravičene odsotnosti je, da se Vas ponovno lahko naroči šele čez 3 mesece.