Obvestila za paciente:

Ambulanta se nahaja v Zdravstvenem domu dr.Adolfa Drolca Maribor, Vošnjakova ul. 2, II. nadstropje.
Izvajalec: prim.doc.dr.Jernej Završnik,dr.med.,spec.

Ambulanta je zaprta v obdobju od 25. 05. 2023 do 02. 06. 2023

Ordinacijski čas: 
Ambulanta dela običajno torek in četrtek od 15.00 - 21.00, občasno ponedeljek in sreda od 18.00 - 20.30

Naročanje : 
Ob naročilu vas vpišemo v čakalno vrsto. O točnem datumu in uri pregleda vas obvestimo pisno.

Vpis v čakalno vrsto (naročanje) je možno na naslednje načine:
- preko eNaročanja https://zvem.ezdrav.si
- po telefonu 02 – 22 86 404 (vsak delovni dan od 7.00 – 10.00),
- po e – pošti : otroska.kardio@zd-mb.si,
- osebno: v pisarni dispanzerja za otroke, Vošnjakova 2, II. nadstropje (vsak delovni dan med 7.00 in 10.00),
- po pošti na naslov: ZD Maribor, Kardiološka ambulanta za otroke, Vošnjakova 2,  Maribor 

Pooblaščena oseba za čakalni seznam:
Lea Verlak, dipl.m.s., (02) 22 86 396, otroska.kardio@zd-mb.si


Čakalne dobe:

Za prvi pregled - REDNO  30 dni, HITRO 20 dni, ZELO HITRO  14 dni

Za kontrolni pregled – REDNO  30 dni, HITRO 30 dni, ZELO HITRO  14 dni

Za Holter EKG – REDNO  30 dni, HITRO 20 dni, ZELO HITRO  14 dni

Za EKG – REDNO  20 dni, HITRO 20 dni, ZELO HITRO  10 dni

 

Obvestila za paciente:

  • Na pregled v kardiološki ambulanti se je potrebno obvezno predhodno naročiti.
  • Izvajamo preglede otrok in mladostnikov do 19. leta starosti.
  • Ker naša ambulanta ne dela vsak dan, ne sprejemamo naročil pod stopnjo nujnosti NUJNO.
  • Po novem pravilniku, lahko naročen termin odpoveste enkrat, vendar najpozneje 10 dni pred naročenim terminom ali po telefonu, ali po elektronski pošti ali pisno po pošti. Vsaj 10 dni pred terminom pacient prejme opozorilo o posledicah neupravičene odsotnosti. Posledica neupravičene odsotnosti je, da se Vas ponovno lahko naroči šele čez 3 mesece.