SPOROČILO ZA PACIENTE – Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine

Spoštovani pacienti,

v Službi za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine bodo od ponedeljka, 01.6.2020,   ambulante delovale po začasno spremenjenem urniku dela.

AMBULANTE VOŠNJAKOVA

V času od 1.6.2020 dela ambulanta za bolne otroke v Vošnjakovi ulici 2-4, po urniku izbranega zdravnika.

 NUJNO!

Za obisk v ambulanti se je  OBVEZNO potrebno predhodno telefonsko naročiti. Nenaročeni pacienti bodo na vhodu zavrnjeni.

Za naročanje, vse informacije, naročila receptov, napotnic in ostalih zdravstvenih listin smo vam na voljo poleg urnika izbranega zdravnika v času od 7.30 do 19.30 ure, na telefonski številki:

02/22 86 417

ali na elektronskem naslovu: sd.triaza@zd-mb.si
 

AMBULANTA  NOVA VAS

V času od 8.6.2020 dela ambulanta v ZP NOVA VAS, Cesta proletarskih brigad 71,  po sledečem urniku:

 ponedeljek, torek, četrtek od 12.00- 14.00 ure

 sreda od 13.00-20.00 ure

 petek od 7.00-14.00 ure

 Nadomestna ambulanta je v ZP TABOR, Jezdarska ulica 10.

 NUJNO!

Za obisk v ambulanti se je OBVEZNO potrebno predhodno telefonsko naročiti. Nenaročeni pacienti bodo na vhodu zavrnjeni.

Za naročanje, vse informacije, naročila receptov, napotnic in ostalih zdravstvenih listin smo vam v tem času  na voljo na telefonski številki:

 02/42 94 711

 ali na elektronskem naslovu: sd.novavas@zd-mb.si

 AMBULANTA GOSPOSVETSKA

 V času od 8.6.2020 dela ambulanta v ZP GOSPOSVETSKA, Gosposvetska cesta 41, po sledečem urniku:

 ponedeljek, sreda, četrtek od 12.00 do 14.00 ure

 torek od  13.00-20.00 ure

 petek od 7.00- 14.00 ure

Nadomestna ambulanta je na Vošnjakovi ulici 2-4.

 NUJNO!

Za obisk v ambulanti se je OBVEZNO potrebno predhodno telefonsko naročiti. Nenaročeni pacienti bodo na vhodu zavrnjeni.

Za naročanje, vse informacije, naročila receptov, napotnic in ostalih zdravstvenih listin smo vam v tem času  na voljo na telefonski številki:

 02/23 56 674

 ali na elektronskem naslovu: sd.gosposvetska@zd-mb.si

 AMBULANTA JEZDARSKA

 V času od 27.7.2020 dela ambulanta v ZP TABOR, Jezdarska ulica 10, po sledečem urniku:

 ponedeljek od 13.00-20.00 ure

 torek, sreda, četrtek od 12.00-14.00 ure

 petek od 7.00-14.00 ure

 Nadomestna ambulanta je v ZP Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71.

 NUJNO!

Za obisk v ambulanti se je OBVEZNO potrebno predhodno telefonsko naročiti. Nenaročeni pacienti bodo na vhodu zavrnjeni.

Za naročanje, vse informacije, naročila receptov, napotnic in ostalih zdravstvenih listin smo vam v tem času  na voljo na telefonski številki:

 02/33 31 812

 ali na elektronskem naslovu: sd.jezdarska@zd-mb.si

AMBULANTA HOČE

Od 8.6.2020  dela ambulanta v ZP HOČE, Bohovska cesta 7, po sledečem urniku:

 ponedeljek od 7.00-14.00 ure

 torek, sreda, petek od 7.00-9.00 ure

 četrtek od 13.00-20.00 ure

 Nadomestna ambulanta je na Vošnjakovi ulici2-4.

 NUJNO!

Za obisk v ambulanti se je potrebno OBVEZNO predhodno telefonsko naročiti.

Za naročanje, vse informacije, naročila receptov, napotnic in ostalih zdravstvenih listin smo vam v tem času  na voljo na telefonski številki:

02/ 33 31 860

 

Dežurna ambulanta za otroke in mladostnike deluje nespremenjeno.