Služba za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine skrbi za kompletno izven bolnišnično zdravstveno varstvo šolarjev in mladostnikov od 6. do 19. leta starosti oziroma od vstopa v osnovno šolo do zaključka srednje šole.
 

Naša primarna naloga je z aktivnim zdravstvenim varstvom krepiti in ohranjati zdravje šolarjev in mladine, zmanjševati njihovo obolevnost in smrtnost ter preprečevati ali vsaj omiliti negativne vplive okolja in dejavnike tveganja.

 

V ta namen opravljamo:

  • kurativne zdravstvene preglede akutno in kronično bolnih otrok;
  • preventivne zdravstvene sistematične preglede, ki so namenjeni spremljanju otrokovega zdravstvenega stanja ter njegovega telesnega in duševnega razvoja.
    Pregledi potekajo v sodelovanju s šolami pred vstopom v osnovno šolo, v 2., 4., 6. in 8. razredu osnovne šole ter v 1. in 3. letniku srednje šole;
  • preventivnim zdravstvenim pregledom so pridružena zdravstvena-vzgojna predavanja in vsa obvezna cepljenja ter prostovoljno cepljenje proti okužbi s HPV.