Obravnava v socialni službi:

Socialna delavka v timu CDZOM izvaja svetovalno delo s celo družino. Nudi oporo in pomoč tako staršem, ki se soočajo s stisko ali težavo povezano z otrokom, ali ki izhaja iz družinske situacije ali osebne stiske, kot tudi mladostnikom. Skupaj z uporabniki oblikuje načrt pomoči, je na voljo v kriznih situacijah, prvih usmeritvah ter razbremenilnih pogovorih. Delovne naloge socialne delavke obsegajo tudi pomoč pri seznanitvi s pravicami uporabnika v raznih postopkih in storitvah ter uveljavljanju pravic s področja zdravstva, šolstva in socialnega varstva.