Klinično psihološka obravnava:

Delo kliničnega psihologa zajema preventivno in kurativno dejavnost. Preventivna dejavnost kliničnih psihologov zajema sistematične psihološke preglede triletnih otrok, pri katerih ugotavljamo ustreznost spoznavnega, osebnostnega in govornega razvoja otrok, hkrati pa nudimo svetovanje in podporo staršem. Ob ugotovljenih odstopanjih otroka napotimo k ustreznim strokovnjakom ali pa ga sprejmemo v obravnavo.

V okviru kurative izvajamo psihodiagnostiko in obravnavo otrok ter mladostnikov z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami, ob tem pa nudimo svetovanje in podporo tudi staršem.

Ob svojem delu se nenehno povezujemo s šolami, vrtci, Zavodom za šolstvo, CSD, vzgojnimi zavodi, mladinskimi domovi ter drugimi institucijami in enotami, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov.

Z namenom celostne obravnave sodelujemo s strokovnjaki in specialisti drugih strok: pedopsihiatri, pediatri, specialni pedagogi, logopedi, delovnimi terapevti, socialnimi delavci.