Pedopsihiatrična obravnava:

Specialist otroške in mladostniške psihiatrije obravnava otroke in mladostnike s težavami na področju duševnega zdravja kot so:

 • čustvene in vedenjske motnje
 • tesnoba, anksioznost, fobije
 • razpoloženjske motnje
 • motnje hranjenja
 • motnje spanja
 • motnje izločanja
 • psihotična motnja
 • somatoformne motnje
 • motnja pozornosti s hiperaktivnostjo
 • avtizem in druge motnje avtističnega spektra
 • tiki
 • primanjkljaji na posameznih razvojnih področjih
 • samopoškodovanje
 • obsesivno kompulzivna motnja
 • posttravmatska stresna motnja

 

Obravnava zajema diagnostiko, zdravljenje z zdravili, psihoedukacijo, svetovanje in podporno obravnavo. Specialist otroške in mladostniške psihiatrije sodeluje s timom CDZOM ( klinični psiholog, psiholog, specialni pedagog- defektolog, delovni terapevt, logoped, socialni delavec, medicinska sestra), izbranim zdravnikom ali pediatrom in zunanjimi ustanovami.

 

ČAKALNA DOBA ZA PRVI PREGLED - PEDOPSIHIATER:

- redno: 1310 dni
- hitro: 510 dni
- zelo hitro: 350 dni
- nujno: se obravnava v najbližji bolnišnici