Defektološka oziroma specialno pedagoška obravnava:

Defektolog izvaja preventivno, diagnostično in terapevtsko delo. Osnovne naloge specialnega in rehabilitacijskega pedagoga oz. defektologa so:

 • izdelava diagnostične ocene otrokovega funkcioniranja (predšolski in šolski otroci)
 • ocena zrelosti za šolo
 • neposredno delo z otroci z razvojnimi zaostanki
 • neposredno delo z otroci z učnimi težavami
 • pomoč pri iskanju optimalnih načinov učenja
 • iskanje ustreznih prilagoditev za posameznega otroka
 • svetovanje staršem
 • sodelovanje z zunanjimi inštitucijami
 • sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa
 • spremljanje in evalvacija otrokovega napredka
 • mentorsko in raziskovalno delo.