OBVESTILO

PROSIMO, DA ZA NAPOTNICE, ZA RECEPTE ZA KONTARCEPCIJO IN ZA HORMONSKO TERAPIJO  NE PRIHAJATE OSEBNO,

LAHKO POKLIČETE V AMBULANTO ALI PA NAPIŠITE EMAIL (narocanje.gin@zd-mb.si).

Hvala za razumevanje.

 

 

Zdravstveno varstvo žensk se prične že v zgodnjem otroštvu in traja do pozne starosti. Obsega vse medicinske in socialno medicinske ukrepe, s katerimi zagotavlja skladen razvoj in delovanje ženskega organizma.

Zdravstveno varstvo žensk zajema vse fiziološke in patološke procese, ki so specifični za ženski organizem. Dispanzer za ženske, kot obvezna strokovna enota zdravstvenega doma izven bolnišnice opravlja delo samostojno in v sodelovanju z drugimi službami in zdravstvenimi delovnimi organizacijami s preventivnimi ukrepi, z diagnostiko, terapijo in rehabilitacijo.

Obenem spremlja in proučuje zdravstveno stanje žensk, socialne in higienske razmere, v katerih živijo in delajo. Svoje naloge opravlja po načelu enotnosti medicine in vsak problem rešuje s preventivnega, kurativnega in socialnega aspekta.


Na pregled v ginekoloških ambulantah se pacientke naročajo od ponedeljka do petka dopoldan od 8:30 do 13:00 oz. popoldan od 15:00 do 19:00, v delovnem času izbranega ginekologa, osebno, po telefonu, pošti ali po elektronski pošti
Malica od 10:30 do 11:00.

 

Šola za bodoče starše - zloženka

 

 

Subspecialistična ginekološka ambulanta za uroginekologijo

Lokacija: Dispanzer za ženske, Vošnjakova 2-4
Zdravnik: red. prof. dr. IGOR BUT, dr.med., viš.svet. spec. ginekologije in porodništva


Naročanje:

Lokacija: Dispanzer za ženske, Vošnjakova 2-4
Zdravnik: red.prof.dr. IGOR BUT, dr.med., viš. svet. spec. gin. in porodništva

Naročanje:

PO TELEFONU: 070/514-489
ČETRTEK od 16:00 do 19:00

PREKO ELEKTRONSKE POŠTE: narocanje.uroginekologija@zd-mb.si

PO POŠTI:
ZD dr, Adolfa Drolca, Dispanzer za ženske, Ambulanta za uroginekologijo, Vošnjakova 2-4, 2000 Maribor

OSEBNO IN PO TELEFONU V ORDINACIJSKEM ČASU

Pooblaščena oseba za čakalno knjigo:

Delovni čas:

četrtek od 15.00 do 20.00

Dodatne informacije: (02) 22 86 423.

Čakalne dobe:

Subspecialistična ginekološka ambulanta za uroginekologijo

Napotitev z označbo:

ZELO HITRO

14 DNI

Napotitev z označbo:

HITRO

90 DNI

Napotitev z označbo:

REDNO

do 150 DNI