Laboratorij trenutno ne DELA

Odvzemno mesto Studenci, Kalohova 18, Maribor
Delovni čas:

četrtek od 7:00 do 8:30.
Na lokaciji se izvaja samo odvzem bioloških vzorcev.