Odvzemno mesto Starše, Starše 78c
Delovni čas:

torek od 9:00 do 9:30.
Na lokaciji se izvaja samo odvzem bioloških vzorcev.