Laboratorij trenutno ne DELA

Odvzemno mesto Slivnica, Mariborska cesta 2

Delovni čas:

sreda od 7:00 do 8:00,
petek od 9:00 do 10:00.
Na lokaciji se izvaja samo odvzem bioloških vzorcev.