Odvzemno mesto Sladki vrh, Sladki vrh 5a, Sladki vrh
Delovni čas:

sreda od 7:00 do 8:00.
Na lokaciji se izvaja samo odvzem bioloških vzorcev.