Odvzemno mesto Rače, Nova ulica 3
Delovni čas:

ponedeljek, sreda, petek od 7:00 do 8:00. 
Na lokaciji se izvaja samo odvzem bioloških vzorcev.