Laboratorij trenutno ne DELA

Odvzemno mesto Pobrežje, Cesta XIV divizije 30, Maribor
tel.: 02 42 94 741

Delovni čas: 

v ponedeljek in torek med 9.00 in 10.00 uro, petek med 7.00 in 8.30 uro.
Na lokaciji se izvaja samo odvzem bioloških vzorcev.