Laboratorij trenutno ne DELA

Odvzemno mesto Pernica, Pernica 8
Delovni čas:

četrtek od 7:00 do 8:00. 
Na lokaciji se izvaja samo odvzem bioloških vzorcev.