Laboratorij trenutno ne DELA

Odvzemno mesto Kamnica, Vrbanska 97
Delovni čas:

sreda od 7:00 do 8:30.
Na lokaciji se izvaja samo odvzem bioloških vzorcev.