Laboratorij trenutno ne DELA

Odvzemno mesto Hoče, Bohovska cesta 7
Delovni čas:

sreda od 9:00 do 9:30.
Na lokaciji se izvaja samo odvzem bioloških vzorcev.