Laboratorij trenutno ne DELA

Odvzemno mesto Šentilj, Pod hribom 12, Šentilj v Slovenskih goricah
Delovni čas:

sreda od 9:00 do 10:00.
Na lokaciji se izvaja samo odvzem bioloških vzorcev.