Laboratorij trenutno ne DELA

Laboratorij Tabor, Jezdarska ulica 10, Maribor
tel.: 02 33 31 814

Delovni čas:

ponedeljek, torek, četrtek, petek od 7:00 do 13:30
sreda od 7:00 do 17:00