Navodila pacientom pred odvzemom biološkega materiala v laboratoriju

Pred odvzemom biološkega materiala oddate napotnico v pisarni laboratorija ali laboratorijskemu osebju v področnih laboratorijih in počakate v čakalnici. Priporoča se vsaj 20 minutno mirovanje v čakalnici pred odvzemom. Napotnica mora vsebovati podatke o pacientu (ime in priimek pacienta, EMŠO, naslov), podatke o naročniku preiskav (podpis in žig zdravnika, delovišče) in zahtevane preiskave.

Samoplačniki ne potrebujete napotnice. Za želene preiskave se dogovorite v pisarni laboratorija.

Odvzem krvi

Če je pacientu naročeno, da mora biti tešč, naj dan pred preiskavo ne pretirava z različnimi aktivnostmi in naj uživa normalno hrano. Od 8. ure zvečer dalje naj ne uživa hrane, pije lahko le vodo. Določena hrana vpliva na fizikalne in kemijske lastnosti krvi in takšni vzorci niso primerni za analizo. Na rezultate preiskav vplivajo tudi pretiran vnos alkohola, velika fizična aktivnost, udarci, poškodbe.

Odvzem krvi teščim preiskovancem se vrši med 7. in 11. uro. Ta časovni okvir se uporablja zato, ker so nihanja nekaterih analitov v toku dneva zelo velika in da bi se izognili razlikam, ki so posledica odvzema v različnem obdobju dneva.

Po odvzemu krvi je pomembno, da sterilni tampon vsaj 5 minut močno pritiskate na mesto vboda, da preprečite krvavitev v podkožje in nastanek modric.

Odvzem urina

Zloženka

Laboratorijsko osebje vam pove kakšen vzorec urina je potreben za preiskave:

  • najpogosteje je zahtevan priložnostni vzorec urina. V tem primeru je potreben srednji curek urina, ki ga dobimo tako, da prvi del urina spustimo v školjko stranišča, drugi del v čašo za odvzem urina, preostali del pa zopet v stranišče,
  • 24 urni urin zbiramo v posebno posodo, ki jo dobite v laboratoriju skupaj z navodilom za zbiranje urina in
  • urin za mikrobiološke preiskave (urin na Sanford) oddate v sterilne posodice (Sanford posodice).


Odvzem blata

Zloženka

Blato oddate v posebno posodico, ki jo dobite v laboratoriju. Za preiskavo izberete sumljive dele blata (krvave, črne). Potrebujemo za lešnikovo velikost vzorca.

Izvide običajno izdamo ali pošljemo še isti dan po odvzemu. Nekaterih preiskav ne izvajamo vsak dan. Informacije o preiskavah so na voljo v pisarni centralnega laboratorija ali v posameznih področnih laboratorijih.

PRIPOROČILA:

- NAVODILA PACIENTOM PRED ODVZEMOM KRVI

- NAVODILA PACIENTOM PO ODVZEMU KRVI

- OBREMENITVENI TEST Z GLUKOZO (OGTT)

- OBREMENITVENI TEST Z GLUKOZO (OGTT) PRI NOSEČNICAH

- OBREMENITVENI TEST Z LAKTOZO (OLTT)

- ODVZEM VZORCA BLATA ZA PREGLED NA PRISOTNOST PRIKRITE KRVI

- ODVZEM VZORCA BLATA ZA PREGLED NA PRISOTNOST PARAZITOV

- ODVZEM VZORCA BLATA ZA PREGLED NA PRISOTNOST BAKTERIJE

- ODVZEM URINA

- ODVZEM PERIANALNEGA ODTISA ZA PREGLED NA PODANČICE

- ODVZEM VZORCA BLATA ZA PREGLED PREBAVLJENOSTI HRANE

- UREA DIHALNI TEST (UDT)