Splošna medicinska dejavnost pokriva največji del zdravstvenih potreb odrasle populacije z zdravstvenimi timi, ki delujejo v smislu zdravljenja in rehabilitacije, negovanja, preprečevanja bolezni, krepitve in ohranjanja zdravja.

V okviru Službe splošne medicinske dejavnosti so organizirane splošne ambulante, ki nudijo zdravstveno varstvo prebivalcem na mestnem in izven mestnem področju na 26 lokacijah s 47 ordinacijami.

V smislu neprekinjenega zdravstvenega varstva je organizirana dežurna služba, ki deluje v okviru Urgentnega centra v UKC Maribor, (prizidek kirurške stolpnice), Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. Delovni čas: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. 
Tel.: 02 33 31 809 , e-pošta: anmp@zd-mb.si

Nasvet v zvezi s poslabšanim zdravstvenim stanjem lahko dobite na telefonsko številko 02 333 1 888, med 6.30 in 19.30 uro, kasneje pa na telefonsko številko 02 333 1 800.

Nujna medicinska pomoč deluje neprekinjeno, tel.: 112.

Glede na velike potrebe po obisku izbranega zdravnika, boste od prvem pregledu pregledani v skladu z zmogljivostjo ambulante in na podlagi triaže, ki jo opravi bodisi medicinska sestra/tehnik ali zdravnik/ca. Čakalne dobe za kontrolne in ostale neprve preglede v ambulantah družinske medicine niso opredeljene in so odvisne od števila predhodno naročenih kontrol.

V ambulantah družinske medicine se za pregled pri osebnem zdravniku lahko naročite osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. V vseh primerih naročanj vljudno prosimo, da medicinski sestri navedete vse pomembne zdravstvene podatke, na podlagi katerih bo lahko določila stopnjo nujnosti pregleda in Vas ustrezno naročila. Za posledice napačnih ali neresničnih podatkov ne moremo odgovarjati.


Elektronsko naročanje na eNaslov medicinske sestre NI NAMENJENO za pošiljanje vaših izvidov, za zdravstvena vprašanja, za interpretacijo izvidov s strani zdravnika, za izmenjavo zdravstvenih informacij, za pošiljanje zdravstvenih nasvetov, za naročanje receptov ali za druge administrativne zadeve, ali za debate o zdravstvu, TEMVEČ IZKLJUČNO NAROČANJU NA NENUJNE PREGLEDE, zaradi katerih ne rabite biti pregledani takoj. V primeru akutnih, nujnih ali drugih zdravstvenih stanj, zaradi katerih potrebujete pregled čim prej, je za natančno oceno Vašega stanja nujna neposredna komunikacija med zdravstvenim delavcem in Vami tako telefonsko kot osebno. V teh primerih se elektronske komunikacije NE moremo posluževati, v primeru nujnih stanj pa prosimo in predlagamo, da takoj aktivirate Službo nujne medicinske pomoči našega zavoda na številko 112.  

S spoštovanjem,

Maja Arzenšek, dr.med.spec.,

v.d. predstojnica

 

OBVESTILO ZA PACIENTE O (e)NAROČANJU.

Spoštovani pacienti,

v ambulantah družinske medicine se dnevno srečujemo s številnimi pacienti in njihovimi težavami (do 60 obiskov dnevno, dodatno še administrativne zadeve, hišni obiski in opravljanje dežurne službe). Že vrsto let opozarjamo na preobremenitve v družinskih ambulantah, na izgorevanje zdravnic, zdravnikov, sester in tehnikov v ambulantah. Vsakodnevno smo zaradi pomanjkanja časa tarča nezadovoljstva in celo psihičnega nasilja naših uporabnikov. Dejstvo je, da skopo odmerjen čas na posameznega pacienta predstavlja tako zdravnikom kot pacientom neprijetno, stresno in potencialno nevarno okoliščino, saj je zdravstvena problematika naših pacientov vse kompleksnejša, zahteva čas in diagnostično ter terapevtsko poglobitev, pomanjkanje časa pa že resno ogroža varnost našega dela. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva se za naslednje desetletje osredotoča na še zgodnejše odkrivanje in zdravljenje kroničnih nenalezljivih bolezni, ki predstavljajo veliko zdravstveno in tudi finančno obremenitev našega sistema. Kljub obljubam države, da se bomo v naslednjih letih lahko razbremenili in več časa namenili posameznemu pacientu, temu ni tako, zato se upravičeno sprašujemo, kako naprej.  

Dne 16.05.2019 je vlada Republike Slovenije sprejela Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2019 in se v njem opredelila, da je meja za odklanjanje novih bolnikov za družinske zdravnike 1895 glavarinskih količnikov.
Večina naših ambulant ima po javno dostopnih podatkih nadpovprečno število opredeljenih bolnikov (t.i. glavarina) tako v regiji kot tudi na nivoju države.

Zato vsem pacientom, ki vam prekomerno obremenjene ambulant iz kakršnegakoli razloga (lokacija, delovni čas, dosegljivost, način dela...) ne ustrezajo, predlagamo, da si poiščete ambulanto oz. zdravnika z nižjim številom opredeljenih bolnikov.

Izbirate lahko med ambulantami, ki so na seznamu prostih zdravnikov.

S spoštovanjem,
Maja Arzenšek, dr.med.spec.,