Splošna medicinska dejavnost pokriva največji del zdravstvenih potreb odrasle populacije z zdravstvenimi timi, ki delujejo v smislu zdravljenja in rehabilitacije, negovanja, preprečevanja bolezni, krepitve in ohranjanja zdravja.

V okviru Službe splošne medicinske dejavnosti so organizirane splošne ambulante, ki nudijo zdravstveno varstvo prebivalcem na mestnem in izven mestnem področju na 26 lokacijah s 47 ordinacijami.

V smislu neprekinjenega zdravstvenega varstva je organizirana dežurna služba, ki deluje v okviru Urgentnega centra v UKC Maribor, (prizidek kirurške stolpnice), Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. Delovni čas: od ponedeljka do petka od 20. do 7. ure zjutraj, v soboto od 7. ure zjutraj in neprekinjeno do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Ob praznikih je delovni čas enak kot v nedeljo. 
Tel.: 02 33 31 809

Nasvet v zvezi s poslabšanim zdravstvenim stanjem lahko dobite na telefonsko številko 02 333 1 888, med 6.30 in 19.30 uro, kasneje pa na telefonsko številko 02 333 1 800.

Nujna medicinska pomoč deluje neprekinjeno, tel.: 112.

Glede na velike potrebe po obisku izbranega zdravnika, boste od prvem pregledu pregledani v skladu z zmogljivostjo ambulante in na podlagi triaže, ki jo opravi bodisi medicinska sestra/tehnik ali zdravnik/ca. Čakalne dobe za kontrolne in ostale neprve preglede v ambulantah družinske medicine niso opredeljene in so odvisne od števila predhodno naročenih kontrol.

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah se pacient lahko naroči na pregled po telefonu, na e-naročanju, po klasični pošti ali osebno v ambulanti.

Elektronsko naročanje (aplikacija PriZdravniku) ni namenjeno obravnavi akutnih stanj – v tem primeru lahko pokličete na Center za naročanje ambulant družinske medicine, 02 22 86 200, izberete št. 2.
V primeru nujnih stanj pokličete 112. Poslana naročila se pregledujejo samo v ordinacijskem času in bodo obdelana v roku 2 delovnih dni ambulante.


Elektronsko naročanje na eNaslov medicinske sestre NI NAMENJENO za pošiljanje vaših izvidov, za zdravstvena vprašanja, za interpretacijo izvidov s strani zdravnika, za izmenjavo zdravstvenih informacij, za pošiljanje zdravstvenih nasvetov, za naročanje receptov ali za druge administrativne zadeve, ali za debate o zdravstvu, TEMVEČ IZKLJUČNO NAROČANJU NA NENUJNE PREGLEDE, zaradi katerih ne rabite biti pregledani takoj. V primeru akutnih, nujnih ali drugih zdravstvenih stanj, zaradi katerih potrebujete pregled čim prej, je za natančno oceno Vašega stanja nujna neposredna komunikacija med zdravstvenim delavcem in Vami tako telefonsko kot osebno. V teh primerih se elektronske komunikacije NE moremo posluževati, v primeru nujnih stanj pa prosimo in predlagamo, da takoj aktivirate Službo nujne medicinske pomoči našega zavoda na številko 112.  

S spoštovanjem,

Maja Arzenšek, dr. med., spec. druž. med.

predstojnica